GMINA PARTNERSKA

WINTERLINGEN - IZBICA

Historia

Chęć poznania losów Selmy Burkart -mieszkanki Winterlingen, zaprowadziły członka rady gminy Winterlingen, Heinera Schulera, w roku 1997 między innymi do położonej w południowo-wschodniej Polsce miejscowości Izbica (woj. lubleskie). Selma Burkhart, z domu Muschel była żoną dr. Emila Burkharda, mieszkającego w Winterlingen w latach 1929-1954. To właśnie stąd pochodzi ostatni znak życia Selmy Burkart- odręcznie napisana pocztówka z datą 24 kwietnia 1942.

Żydowskie pochodzenie żony przyczyniło sie do tego, iż dr. Burkarta unikano jako lekarza, a nawet okazywano mu wrogość. W wyniku masowych gróźb ze strony miejscowego NSDAP, jedynym wyjściem dla Selmy Burkart stało się opuszczenie Winterlingen- jedynie na krótki okres czasu, jak sądzili małżonkowie. Selma przeniosła się do mieszkającego we Wrocławiu rodzeństwa. 9 kwietnia 1942 otrzymała pisemne wezwanie, by “stawić się do transportu na wschód”. Bezpośrednio po tym wydarzeniu została deportowana do Izbicy.

Podczas swojego pobytu w Izbicy Heiner Schuler gościł u rodziny Anny Mrozek- nauczycielki języka niemieckiego w liceum w Tarnogórze. Nawiązał również konktakt z dyrektorem liceum i wójtem gminy Izbica, panem Jerzym Babiarzem.

Z podróży do Izbicy Heiner Schuler przywiózł zaproszenie dla szkoły Realschule w Winterlingen od dyrektora szkoły pana Józefa Grzesiuka. W dniach 27.07- 31.07.1999 delegacja w składzie: dyrektor szkoły Gustav Kleiner, nauczyciele: Karin Czirr, Karl- Otto Gaugel, Peter Kastner oraz Heiner Schuler odwiedziła liceum w Tarnogórze. Gościom zgotowano bardzo przyjazne i serdeczne przyjęcie. Już w trakcie pierwszych rozmów dało się odczuć pozytywne nastawienie obydwu stron, nacechowane wzajemnym zaufaniem i zrozumieniem. Narodziła się myśl o zorganizowaniu wymiany uczniowskiej. Podjęto zatem decyzję, aby sprobować.

Pomysł ten zachwycił nauczyciela Realschule w Winterlingen Karla-Otto Gauggel. Wspierany przez dyrektora szkoły pana Gustava Kleinera postawił sobie za cel organizację pierwszej wymiany mlodzieży- podróży swoich uczniów do Izbicy i spotkania z młodzieżą liceum w Tarnogórze. Kamień węgielny pod współpracę szkół został położony, gdy Rada Rodziców wyraziła zgodę na organizację przedsięwzięcia.

W roku 2000 doszło do pierwszej wymiany. Ośmiu uczniow szkoły w Winterlingen wraz z panem Karlem-Otto Gauggel i v-ce dyrektor Ellen Wiehl przbyło do Izbicy. Każdego roku na przemian organizowane były spotkania w Izbicy i Winterlingen. W czerwcu 2010 r. w Izbicy świętowano dziesiątą wymianę uczniów. Było to możliwe dzięki szczególnemu zaangażowaniu nauczyciela szkoły Realschule w Winterlingen, pana Karla-Otto Gaugel, który jak dotąd planował i uczestniczył we wszystkich wyjazdach. Ogromne wsparcie otrzymał również ze strony pani Elfriede Oswald- nauczycielki szkoły w Winterlingen, która również brała udział w wymianie. [Więcej informacji na stronie Realschule Winterlingen]

Partnerstwo gmin

Bürgermeisterin Gabriele Schlee, Bürgermeister Jerzy Babiarz, stehend links: Heinrich Schuler, 1. Bürgermeister-stellvertreter

Pani burmistrz Gabriele Schlee wraz z objęciem urzędu zaproponowała Radzie Gminy nawiązanie współpracy z odpowiednią gminą zagraniczną.
W kwietniu 2007 roku wójt gminy Jerzy Babiarz na ręce pana Heinera Schulera powtórnie przekazał zaproszenie do Izbicy dla pani burmistrz i delegacji z Winterlingen oraz wyraził chęć zawarcia umowy partnerskiej między gminami. Bardzo pozytywne doświadczenia wyniesione zarówno przez uczniów jak i nauczycieli z wymiany, stały się niejako ojcem chrzestnym dla podjęcia decyzji o przyjęciu zaproszenia przez panią burmistrz Gabriele Schlee.
Pani burmistrz Schlee ze swojej strony również wystosowała zaproszenie do Winterlingen dla wójta Jerzego Babiarza. Po czym, taka była kolejna myśl, obydwie strony miały przemyśleć w oparciu m.in. o zebrane dowświadczenia, czy będą dążyć do zawiązania współpracy partnerskiej.
W dniach 06.07- 11.07.2007 oficjalna delegacja z Izbicy odwiedziła gminę Winterlingen. Dwa miesiące później, w dniach 12.09-17.09.2007 doszło do rewizyty delegacji z gminy Winterlingen w Izbicy. Krótko po tym burmistrz gminy Izbica przekazał stronie niemieckiej oficjalną decyzję Rady Gminy, o chęci podjęcia współpracy partnerskiej.
Rada Gminy Winterlingen również wyraziła oficjalną zgodę, po czym w porozumieniu z gminą Izbica przygotowany został tekst umowy partnerskiej o następującym brzmieniu:

Bürgermeisterin Gabriele Schlee, Bürgermeister Jerzy Babiarz, stehend links: Heinrich Schuler, 1. Bürgermeister-stellvertreter; stehend rechts: Jozef Bobel, hauptamtlicherBürger-meisterstellvertreter Zu unserer Partnergemeinde ​

Tak więc w sierpniu 2008 partnerstwo gmin stało się faktem.

Oficjalna delegacja gminy Winterlingen w dniach 20.08-25.08.2008 gościła w Izbicy. Przy okazji obchodzonych tradycyjnie w Izbicy Dożynek 24.08.2008 w uroczystej atmosferze oraz w obecności starosty Jausza Szpaka, polityków, katolickich dostojników kościelnych oraz przedstawicieli prasy, wójt Jerzy Babiarz oraz burmistrz Gabriele Schlee podpisali umowę partnerską.

Ksiądz Peter Altenstetter wspólnie z polskimi księżami odprawił mszę, w której licznie uczestniczyli mieszkańcy gminy.

Gmina partnerska Izbica